Yleinen asevelvollisuus

Yleinen asevelvollisuus

Kv sotilasmenot

Maailman sotilasmenot olivat viime vuonna 1 776 miljardia, eli 1,77 biljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Tämä on enemmän kuin maailman kolmanneksi suurimman talouden, Japanin, julkiset menot (1,7 biljoonaa), lähes 30 kertaa Suomen valtion budjetti, yli kolmetoista kertaa enemmän kuin maailmassa annettiin kyseisen’ vuonna kehitysapua (OECD). Summa on 2,3 % maailman bruttokansantuotteesta (Sipri 2015). Erään arvion mukaan viidesosalla tästä summasta voitaisiin 1) poistaa maailmasta äärimmäinen köyhyys ja nälänhätä, 2) taata peruskoulutus kaikille, 3) poistaa sukupuolten eriarvoisuus perus- ja toisen asteen koulutuksessa, 4) vähentää alle viisivuotiaiden kuolleisuuden kolmannekseen, 5) vähentää odottavien äitien kuolleisuus neljännekseen, 6) pysäyttää HIV:n, malarian ja muiden tartuntatautien leviäminen, 7) taata ympäristön kestävä kehitys ja 8) luoda globaali kumppanuus kehitykseen (Lähde: Sipri, Demolitarize).

Kv sotilasmenojen kehitys

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna asevarustelumenoissa oli viime vuonna lievää laskua, jo kolmantena vuotena peräkkäin. Silti ne olivat 2000-luvun alussa alkaneen, Irakin ja Afganistanin sodista johtuneen hurjan nousun ansiosta jopa korkeammalla kuin kylmän sodan lopussa. Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja itäisessä Euroopassa sotilasmenoissa on viime vuosina ollut nousua, Amerikassa ja läntisessä Euroopassa laskua. Vuoteen 2001 verrattuna asemenot ovat kasvaneet 50% (1100:sta 1600:aan vuoden 2010 hinnoilla tarkasteltunatuna) (Globalissues). Kuvalähde: SIPRI.

Sotilasmenot 2014 maittain

Oheisesta, Tukholman Kansainvälisen Rauhantutkimusinstituutti SIPRI:n kuviosta näkee, että Yhdysvaltain sotilasmenot olivat koko maailman sotilasmenoista 34%. Yhdysvaltojen osuus on Afganistanin ja Irakin sotien päättymisen myötä ollut Obaman aikauadella laskussa. Korkeimmillaan se oli vuonna 2008, jolloin Center for Arms Control and Non-proliferation -järjestön mukaan (20.2.2008) Yhdysvaltojen osuus koko maailman sotilasmenoista oli hurjat 48%.

Puolustusbudjetit 2014 per bkt

Eniten rahaa asevarusteluun suhteessa bruttokansantuotteeseensa käyttävät Saudi-Arabia (yli 10%), Yhdistyneet Arabiemiraatit, Venäjä, Yhdysvallat, Irak ja Israel. Lähde: List of countries by military expenditures, Wikipedia.

21 valtiota ilman armeijaa

Maailmassa on laskentatavasta riippuen 21-23 valtiota, joilla ei ole armeijaa lainkaan. Useimmat näistä ovat kääpiövaltioita Euroopassa, Tyynessä valtameressä ja Väli-Amerikassa, ja useimmilla on puolustussopimus jonkun toisen valtion kanssa. Mutta on joukossa “oikeitakin” valtioita kuten Islanti, Costa Rica, Panama ja Haiti, kuten myös sellaisia, joilla ei ole puolustussopimusta. Tutustumisen arvoinen tapaus on esimerkiksi Costa Rica, joka on ollut ilman armeijaa vuodesta 1949 asti. Täältä löytyy The Atlantic -aikakausilehden juttu aiheesta.

Asevienti 2007-2011

Oheisesta SIPRI:n taulukosta käy ilmi, että noin 90% aseista valmistetaan länsimaissa ja Venäjällä.

Asevelvollisuus maailmalla

Yleinen asevelvollisuus oli yleisimmillään toisen maailmansodan aikana, jonka jälkeen sen suosio on laskenut. Väkiluvultaan maailman suurimmissa valtioissa, Kiinassa, Intiassa, Yhdysvalloissa ja Indonesiassa ei ole käytössä yleistä asevelvollisuutta. Lähde: Wikipedia.

Ammattiarmeija EU:ssa

Viimeisen kuudentoista vuoden aikana neljätoista EU-maata on luopunut yleisestä asevelvollisuudesta. Näistä yksi, Liettua, on palannut käyttämään yleistä asevelvollisuutta. Lähde: Eurooppalainen_maanpuolustus ja asevelvollisuus (2010).

Asevelvollisuus Euroopassa

Ohesen YLE:n laatiman kartan tiedot ovat Jarmo Pykälän laatimasta Eurooppalainen_maanpuolustus ja asevelvollisuus (2010) -teoksesta sekä Puolustusministeriöltä. Kannattaa myös tutustua Jarmo Pykälän vuonna 2011 laatimaan teokseen Siviilipalvelus Euroopassa.

Norjalaisille naisille asevelvollisuus

Norja otti sukupuolineutraalin asevelvollisuuden käyttöön vuonna 2015. Toisin kuin oheisenen otsikko ja itse lehtijuttu antaa ymmärtää, tämä ei kuitenkaan tarkoita että asevelvollisuus olisi pakollista myös naisille (lähde). Siviilipalvelus on Norjassa lakkautettu jo aiemmin, joten käytännössä siellä on käytössä valikoiva asevelvollisuus.

Puolustusvoimat valmistautuu

Talouselämä -lehden arvion mukaan puolustusvoimat valmistautuvat 10 miljardin suurkauppoihin. Ostoslistalla on mm. monitoimilaivoja, torjuntahävittäjiä ja tykkejä. Summan suuruusluokan ymmärtääkseen on hyvä muistaa, että Suomen valtion budjetti on vuosittain n. 55 miljardia.

Suomella läntisen Euroopan suurin tykistö

Armeijoiden vahvuuksia ja uskottavuutta vertaillessa vertailua on hyvä tehdä monella tapaa. Yksi indikaattori on aseistus, toinen ammattihenkilökunnan määrä, kolmas reservin suuruus, neljäs puolustusbudjetti ja viides esimerkiksi puolustusbudjetti suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suomen ja Venäjän asevoimat vertailussa

Ohessa vertailtavana Suomen ja Venäjän asevoimat, lähteenä on käytetty pääasiassa GlobalFirepower.com -sivustoa. GFP Rank on kyseisen sivuston oma luokitus. Onko Suomella uskottava puolustus? Voiko Suomella missään olosuhteissa olla uskottava puolustus Venäjää vastaan? Tarkoittaako Suomen uskottava puolustus kykyä voittaa Venäjän armeija sodassa, vai kenties sitä että tehdään tänne hyökkäämisestä kannattamatonta?

Puolustusmenojen osuus bkt:stä

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Panu Poutvaaran mukaan asevelvollisuuden näkymättömät kustannukset Suomelle ovat samaa suuruusluokkaa kuin puolustusbudjetti. Oheisessa kuviossa on vertailussa valtion viralliset puolustusmenot sekä Poutvaaran laskelmat, joissa on otettu huomioon asevelvollisuuden aiheuttaman miesten työurien lyhenemisen kustannukset. Katso myös Ylen uutisen asiasta (2010): Tutkija: Asevelvollisuus tulee Suomelle kalliiksi.

Maanpuolustustahto 1970-2013

Maanpuolustusvelvollisuus

Suomen perustuslaissa on vain kolme pykälää maanpuolustuksesta. Ensimmäinen on yllä oleva, seuraava koskee puolustusvoimain ylipäällikkyyttä ja kolmas liikekannallepanoa. Yleisestä asevelvollisuudesta ei perustuslaissa sanota mitään. Maanpuolustusvelvollisuus koskee siis kaikkia Suomen kansalaisia, myös naisia. Oikeus saada vapautus aseellisesta maanpuolustuksesta on taattu perustuslaissa.

Asevelvollisuus 2

Asevelvollisuus koskee vain miespuolisia 18-60 vuotiaita Suomen kansalaisia.

Asevelvollisuus 3

Kolme ryhmää on vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta: ahvenanmaalaiset, Jehovan todistajat ja siviilipalvelusmiehet.

Ahvenanmaan itsehallintolaki - asevelvollisuuden suorittaminen

Kyseisessä lainkohdassa Ahvenanmaan viranomaisille annettua mahdollisuutta panna käytäntöön asevelvollisuutta vastaava siviilihallinnon palvelus ei ole koskaan toteutettu.

Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta

Jehovan todistajille on oman lain nojalla annettu mahdollisuus vapautua asevelvollisuuden suorittamisesta vuodesta 1985 lähetien. Useat kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Suomea tästä: on epäoikeudenmukaista, että yksi uskonnollinen yhdyskunta saa erilaisen kohtelun kuin muut.

Siviilipalveluslaki

Siviilipalveluslaista on sävelletty myös laulu (huomatkaa että sanat ovat vuoteen 2008 asti voimassa olleesta versiosta).

Siviilipalvelulain sisältö

Siviilipalveluksen koulutusjakso kestää neljä viikkoa ja se suoritetaan Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa. Työpalvelun voi suorittaa kuntien, valtion, kansalaisjärjestön tai kirkkojen palveluksessa.

Ikäluokan miehistä

Reservistä kieltäytyvien määrä on ollut kovassa nousussa mm. eroa-armeijasta.fi -sivuston perustamisen myötä.

Pohdittavaa