Tag: Sari Essayah

Historian muistamisesta

Historian muistamisesta

Tässä kommenttini kansanedustaja Sari Essayahin kolumniin Maaseudun Tulevaisuudessa 29.6.2020: Arvoisa kansanedustaja. Kirjoituksenne lopussa toivotte Eino Leinoa siteeraten, että ihmiset ymmärtäisivät toisiaan paremmin. Yhdyn tähän toiveeseen ja ennen kritiikkiä totean ymmärtäväni kirjoituksenne ydinsanoman ja yhtyväni siihen: historiaa ei pidä unohtaa eikä sensuroida, vaan siihen on syytä