Tag: Rauhankasvatus

Pedagogiikasta

Pedagogiikasta

Suomen kouluissa tulisi kiinnittää sosiaalisiin valmiuksiin nykyistä selvästi enemmän huomiota. Samaten rauhan- ja kansalinvälisyyskasvatukselle tulisi palauttaa niille kuuluva keskeinen paikka opetusohjelmassa. Olisi erittäin tärkeää, että kouluissa opetettaisiin tasapainoisesti toisaalta logiikkaa, rationaalisuutta ja matemaattisia kykyjä kehittäviä aineita ja toisaalta taiteellisuutta, luovuutta ja empatiaa kehittäviä aineita. Paitsi