Tag: Osmo Tammisalo

Evoluutiosta ja epäitsekkyydestä

Evoluutiosta ja epäitsekkyydestä

Oma näkemykseni Charles Darwinista. Aivan liian usein ajatellaan altruismin ja pasifismin, käytännössä esimerkiksi militarismin (ns. maanpuolustustahdon) hillitsemisen ja kehitysmaiden auttamisen, olevan “muiden” etujen ajamista “meidän” etujen kustannuksella. Ei nähdä sitä itsestäänselvyyttä, että eri maiden ja kulttuurien ihmiset kuuluvat yhteen kuin oksat samaan puuhun. Kehitysmaiden riisto