Tag: NVC

Haastateltavana NVC-kouluttaja

Haastateltavana NVC-kouluttaja

Huomisaamun Kertomuksia rohkeudesta -radio-ohjelmaan vieraakseni saapuu rakentavan vuorovaikutuksen kouluttaja Hanna Savanna. Mitä on rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication, NVC)? Onko kyseessä kommunikointitapa vai jotain enemmän? Missä sitä voi käyttää, miten sitä käytetään ja mitä hyötyä siitä on? Hanna Savanna on NVC-prosessin kehittäjä Marshall Rosenbergin oppilas. Savanna 

Rauhanneuvottelut ja väkivallaton vuorovaikutus

Rauhanneuvottelut ja väkivallaton vuorovaikutus

Tässä lyhyt esittely väkivallattomaan vuorovaikutukseen (NVC). Videolla esiintyvän, hiljattain edesmenneen NVC-tekniikan kehittäjän Marshall Rosenberg ei uskon nykyaikaisiin rauhaneuvotteluihin. “Ne eivät ole sellaisia keskusteluita, joissa osapuolten ihmisyys kohtaa. Ne ovat oikeastaan argumentointitilaisuuksia, jossa pyritään löytämään jonkinlainen kompromissi. Meidän on syytä kasvaa aikuisiksi ja löytää paljon tehokkaampia 

Väkivallatonta vuorovaikutusta

Väkivallatonta vuorovaikutusta

Lapsuudestaan lähtien Marshall Rosenbergia on kiehtonut kaksi kysymystä: miten toiset ihmiset ovat päätyneet tilanteeseen, jossa he tuntuvat nauttivan toisten ihmisten vahingoittamisesta, ja toisaalta, miten toiset ihmiset ovat päätyneet tilanteeseen, jossa he selvästikkin nauttivat toisten ihmisten auttamisesta. Hän halusi tietää, mikä johtaa väkivaltaan, niin että hän voisi tehdä kaikkensa ennaltaehkäistäkseen sitä.

Nämä pohdinnat johtivat hänet monen mutkan kautta perustamaan järjestön nimeltä The Center for Nonviolent Communication. Oheisella yhdeksäntuntisella videolla hän kertoo mitä on Nonviolent Communication.

Väkivalta lähtee tietynlaisesta ajattelusta, tietynlaisesta kielenkäytöstä ja tietynlaisesta tavasta käyttää valtaa. Mitä taitoja tarvitsemme voidaksemme elää keskenämme harmoniassa? Millaista ajattelua, millaista kielenkäyttöä ja millaista vallankäyttöä meidän tulisi viljellä?

Yllä oleva sarjakuvan (cc) piirtäjä on Sven Hartenstein. Lisää NVC-sarjakuvia löytyy täältä. Myös Suomessa on NVC-järjestö, joka tarjoaa alan koulutusta.