Evoluutiosta ja epäitsekkyydestä

Evoluutiosta ja epäitsekkyydestä

Oma näkemykseni Charles Darwinista. Aivan liian usein ajatellaan altruismin ja pasifismin, käytännössä esimerkiksi militarismin (ns. maanpuolustustahdon) hillitsemisen ja kehitysmaiden auttamisen, olevan “muiden” etujen ajamista “meidän” etujen kustannuksella. Ei nähdä sitä itsestäänselvyyttä, että eri maiden ja kulttuurien ihmiset kuuluvat yhteen kuin oksat samaan puuhun. Kehitysmaiden riisto 

Pyhän lähteillä

Pyhän lähteillä

Reetta Rönkä, Abrahim Hussein ja Kaisa Aitalahti olivat erinomaisia keskustelukumppaneita Sanomatalossa 12.4.2007. Kuva: Jouni Viitala. Haluaisin vielä myös näin julkisesti kiittää Kristillistä kulttuuriliittoa, Helsingin seurakuntayhtymää ja Kirkkopalveluita Hans Kungin Maailmanuskonnot – Maailmanrauha – Maailmaneetos -näyttelyn ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä Sanomatalossa. Näyttelyn ideana oli tuoda esille kultaisen