Sören Kierkegaard (1813-1855)

Kierkegaard
Sören Kierkegaard pikkuserkkunsa Niels Christian Kierkegaardin piirtämänä, todennäköisesti vuodelta 1840. Kuva: pd.

Väkivallaton konfliktinratkaisu, osa 6

Kierkegaard oli tanskalainen filosofi ja kirjailija, puritaanisessa kristillisessä yhteiskunnassa elänyt eksistentialisti. Hänen tunnetuin teoria on näkemys ihmisen olemassaolon kolmesta tasosta, jotka ovat esteettinen, eettinen ja uskonnollinen. Yksittäinen ihminen ei kuulu jatkuvasti vain yhteen tasoon, vaan seilaa yleensä näiden kolmen tason välillä riippuen mitä kulloinkin tekee ja millä motiiveilla toimii.

Esteettisellä tasolla Kierkegaard tarkoittaa tasoa, jossa ihmiset elävät kokonaan aistiensa varassa. Tällä tasolla ihmiseltä puuttuu vastuullisuus ja hän näkee elämän pohjimmiltaan merkityksettömänä. Kierkegaardin termeillä sanottuna hän voi elää runoilijan, ajattelijan tai vietteilijän elämää. Tähän ryhmään kuuluu niin juoppo, seksihurjastelija, materialistisen hyvinvointinsa taakse linnoittautunut poroporvari, formulakuski ja formulafani, mutta yhtä lailla aistillisuuden ympärillä voi pyöriä myös oopperalaulajan, kirjailijan ja taidemaalarin elämä.

Eettisellä tasolla elävä ihminen on tietoinen moraalisista velvollisuuksistaan, hyvästä ja pahasta ja tekee valintansa autenttisesti ja vapaasti pyrkiessään toimimaan oikein.

Uskonnollinen ja korkein eksistenssitaso liittyy kiinteästi etiikkaan, mutta edellyttää tietoisuutta Jumalasta. Uskonnollinen taso jakautuu kahtia ja korkeampi taso näistä on paradoksaalinen uskonto, eli kristinusko. Kristinuskossa ihminen tavoittelee totuutta, mutta huomaa samalla itse olevansa valheellinen ja syntinen.

Runoilijat, filosofit, kirjailijat ja uskontojen perustajat ovat paukuttaneet tätä tietoa ihmiskunnalle vuosituhansien ajan, mutta sanoma vain ei tunnu menevän perille: rahan, maineen, kunnian, tavaran ja elämysten hamuaminen itselleen ei tee ihmistä onnelliseksi.

Dalai lama kiteytti tämän ajatuksen huomauttamalla, että voit tulla aidosti onnelliseksi vain pyrkimällä tekemään muut onnelliseksi.

Itsekeskeisyys on paitsi henkilökohtaisen onnellisuuden este, myös este onnistuneelle väkivallattomalle konfliktinratkaisulle.

Kierkegaard näki masennuksen ja epätoivon hyvinä asioina, koska ne auttavat tajuamaan itsekeskeisen elämän tarkoituksettomuuden. Pohjakosketus auttaa siirtymään esteettiseltä eettiselle tasolle.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.