Lovarin vaalikysymykset

Lovarin vaalikysymykset

Ohessa Loviisan Sanomissa 27.3. julkaistu vaalitentti. Myös kuva on kyseisestä artikkelista.

Tärkein vaaliteemasi (lyhyt slogan): Ympäristö, globaali oikeudenmukaisuus ja ihmisarvoinen elämä.

1) Mitä mieltä olet tuulivoimasta?

Suomalaisen energiapolitiikan suurin ongelma on, että meiltä valuu vuosittain 8,5 miljardia euroa ulkomaille energiantuonnin takia. Tulevaisuudessa meidän tulisi pitää nämä rahat itsellämme satsaamalla kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuden lisäämiseen, energiansäästöön ja älykkäisiin sähköverkkoihin. Tuulivoima on yksi osa tätä ratkaisua, se on kotimainen ja lähes päästötön energiantuotantomuoto.

2) Pitäisikö Fortumin saada lupa uudelle ydinvoimalalle Loviisaan?

En vastusta ydinvoimaa periaatteessa, mutta ottaen huomioon sen edut ja haitat, en koe sen olevan järkevä ratkaisu Suomelle tämänhetkisessä tilanteessa.

3) Miten uudistaisit sote-palvelujen rakenteen?

Yhdistäisin erikois- ja perusterveydenhuollon. Loisin viisi sote-aluetta, jotka rahoittaisivat palvelunsa itse verottamalla alueensa asukkaita. Sote-hallintoa pyörittämään tulisi valita päättäjät suorilla vaaleilla, jotka järjestettäisiin kunta- tai eduskuntavaalien yhteydessä.

4) Miten toisen asteen koulutusta pitäisi uudistaa?

Tärkeintä olisi kuunnella alan asiantuntijoita, eli ennen kaikkea opettajia tässä asiassa. Miten takaamme parhaan koulutuksen ja ylläpidämme oppilaiden korkeata oppimismotivaatiota? Selvää on, ettei ainakaan resursseja ja kouluverkostoa karsimalla, kuten tänään kaatuneessa ehdotuksessa esitettiin.

5) Pitäisikö Itäinen Rantarata tuoda seuraavaan hallitusohjelmaan?

Ehdottomasti, sillä siitä olisi ratkaisevaa hyötyä Porvoon, Loviisan ja Kotkan kulttuuriselle, väestölliselle ja taloudelliselle kasvulle, se tekisi matkustamisesta pääkaupunkiseudulle nopeampaa ja ekologisempaa, se vauhdittaisi Suomen Venäjä-kauppaa ja toisi turisteja. Helsinki-Vantaan lentoasemalta on Pietariin, Euroopan neljänneksi suurimpaan kaupunkiin, matkaa vain vajaat neljäsataa kilometriä, joten jos ratayhteys olisi riittävän nopea, Helsinki-Vantaa voisi nousta varteenotettavaksi lentokenttävaihtoehdoksi pietarilaisille ja Pietariin matkaajille.

6) Mitä mieltä olet Suomen Nato-jäsenyydestä?

En kannata jäsenyyttä, sillä Nato-maiden puolustusmenot ovat keskimäärin korkeampia kuin Suomen. Lisäksi Naton jäsenenä Suomi saattaisi joutua sotiin, joihin enemmistö kansalaisista ei haluaisi osallistua.

7) Miten ilmastonmuutosta parhaiten ehkäistäisiin?

Ensinnäkin rauhoittumalla. Usein puhutaan ympäristöystävällisistä tuotteista, matkustamisesta, taloista ja autoista, mutta unohdetaan, että kaikki kulutus tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä. Ongelman ydin on meidän ainainen tyytymättömyytemme, jonka Edward Carpenter tiivistä aikoinaan näin: “Missä ikinä me olemmekaan, haluamme muualle, mitä ikinä meillä onkaan, haluamme sitä lisää.” Toisekseen Suomen tulee olla aktiivisena mukana kansainvälisissä ilmastonmuutosneuvotteluissa ja sitoutua siellä sovittuihin päästövähennyksiin. Kolmannekseen verotuksen painopistettä tulee siirtää työn ja pääoman verottamisesta ympäristölle haitallisen kulutuksen verottamiseen.

8) Kannatatko naiskiintiöitä?

Pörssiyhtiöiden hallitusten tapauksissa kyllä.

9) Tulisiko pakollisesta ruotsin opiskelusta luopua?

Kyllä, sillä pakosta on nykymuodossaan kaikille osapuolille enemmän haittaa kuin hyötyä. Meidän tulisi jatkossakin turvata ruotsinkielisille yhteiskunnan palvelut heidän äidinkielellään, vaalia ja ylläpitää ruotsinkielistäkin kulttuuriamme, hyviä kulttuurisia ja poliittisia suhteita Pohjoismaihin ja panostaa ruotsinkielen kouluopetukseen niin, että mahdollisimman moni oppii sen hyvin. Koulujen kieltenopetuksen tulisi aloittaa jo päiväkodeissa laulujen ja leikkien muodossa.

10) Pitäisikö kotikuntasi palveluita ulkoistaa enemmän yksityisille yrityksille?

Ulkoistaminen tai sen välttäminen ei ole minulle itseistarkoitus, vaan tilanteita tulisi tarkastella tapauskohtaisesti. Muihin kuntiin kohdistuvaa vertailevaa tutkimusta tehden tulisi selvittää, millä tavoilla palvelut säilyvät meillä parhaiten ja laadukkaimpina.

11) Mikä mielestäsi meni pieleen tällä hallituskaudella?

Se, että valtionosuuksia leikkaamalla pakotettiin kunnat tekemään säästöjä niiden tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimmistä palveluista, eli sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalveluista.

12) Millaisen koalition muodostaisit vaalien jälkeen?

Kaikki käy, kunhan arvoliberaaleimmat puolueet, eli vihreät ja rkp, ovat sisällä, ja arvokonservatiivisimmat puolueet, eli kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ulkona.

13) Minkä byrokratiakukkasen karsisit ensimmäisenä?

Kyllä se liittyisi tavalla tai toisella ruokaan ja keittiöihin. Näin maallikon näkökulmasta ollaan varovaisuudessa menty liian pitkälle, jos vanhusten kokkikerhoja ei saa enää järjestää jos osallistujilla ei ole hygieniapassia, tai jos laitoskeittiöistä ei saa myydä ylijäämäruokaa kuntalaisille pientä korvausta vastaan.

14) Millä Suomi saadaan nousuun?

Rohkaisemalla toisiamme, ei kyräilemällä. Aukaisemalla rajat niille, jotka tänne haluavat tulla. Panostamalla kaupunkien innovatiivisuuteen ja maaseutujen omavaraisuuteen. Tekemällä rohkeita, suomalaiseen uusiutuvaan energiaan tähtääviä energiaratkaisuja. Esimerkiksi voi nostaa vaikka Espoon, jossa valmistellaan geotermistä voimalaa. Siellä kaivetaan parhaillaan maahan kuuden kilometrin syvyistä reikää, josta otetaan talteen maan uumenissa olevaa lämpöä, ja saadaan sillä katettua jopa kymmenen prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.