Vastauksia Avoimen vaalikoneen kysymyksiin

Vastauksia Avoimen vaalikoneen kysymyksiin

Tulisiko parantumattomasti sairailla olla oikeus eutanasiaan sietämättömän kärsimyksen lopettamiseksi?

Kyllä. Joissakin äärimmäisen harvinaisissa ja sietämätöntä kipua aiheuttavissa tapauksissa kyllä. Tämän lakimuutoksen tilanteesta riippumatta kivunlievitykseen on panostettava esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia lääkekannabiksen käyttöön.

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulisi olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista.

Kysymyksen taustaa: Muita asiaan liittyviä ehdotuksia: Jatkossakin peruskoulussa opiskeltaisiin äidinkielen lisäksi vähintään kahta muuta kieltä, tai vähintään yhtä, jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja hän opiskelee äidinkieltään. Kielten opiskelemista voidaan aikaistaa.

Ehkä. Vieraiden kielten opetus tulisi aloittaa nykyistä huomattavasti aikaisemmin, jo päiväkodissa laulujen ja leikkien muodossa. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että mitä aiemmin kielenopetuksen aloittaa, sen helpompaa uuden kielen omaksuminen on. Vapaaehtoisuutta kielivalinnan suhteen voi lisätä, mutta peruskoulussa tulisi jatkossakin olla pakollisena kaksi vierasta kieltä. Kieltenopiskelu kehittää aivoja, mahdollistaa ihmisryhmien välistä kommunikointia, lisää luottamusta, opettaa sympatiaa ja avartaa maailmaa.

Tulisiko kannabis laillistaa?

Kysymyksen taustaa: Laillistamisen tarkoituksena on vähentää huumeisiin liittyviä haittoja. Tiukka politiikka ei tehoa, mutta se syrjäyttää ja lisää rikollisten saamia hyötyjä. Lisäksi ihmisellä tulisi olla itsemäärämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi omalle terveydelle, jos se ei loukkaa muiden vapauksia. Laillistaminen kokonaan mahdollistaisi mm. myynnin ja siihen liittyvän sääntelyn, millä voitaisiin vähentää rikollisuutta. Käytön laillistaminen taas tarkoittaisi sitä, että käytöstä ei rangaistaisi, tai huumausaine enintään takavarikoitaisiin. Muutenkin humaanimpi päihdepolitiikka vähentäisi piilorangaistuksia kuten poliisin rekistereihin päätymistä ja helpottaisi yksittäisten ihmisten toimimista yhteiskunnassa. Useissa maissa dekriminalisoinnista on saatu positiivisia tuloksia. – http://nyt.fi/a1305795603089 – http://dekriminalisointi.fi/

Ei, mutta rangaistuksia voidaan pienentää. Kannatan kannabiksen kasvatuksen, hallussapidon ja käytön säilyttämistä laittomana, mutta rankaisemisesta luopumista eli depenalisointia. Katson tämän olevan tehokkain keino kannabiksen haittojen minimoimiseksi.

Tulisiko perustulo ottaa käyttöön?

Kysymyksen taustaa: Perustulo olisi tekisi sosiaaliturvasta yksinkertaisempaa, vastikkeetonta ja oikeudenmukaisempaa. Kohtuullinen elintaso on taattava joka tapauksessa. Perustulo kannustaisi varsinkin pienituloisia työntekoon ja sopisi paremmin nykyajan tilkuttaiseen työympäristöön. Se poistaisi kannustinloukkuja, vähentäisi nöyryyttämistä ja byrokratian rasittavuutta sekä yksilölle että yhteiskunnalle. P Perustulomalleja on monia, mutta perustulo voidaan toteuttaa ilman ylimääräistä rahoitusta ja veroasteiden merkittäviä muutoksia. Lopullinen veroprosentti olisi esim. 1000 € työtuloista hiukan negatiivinen.

Kyllä. Nykyjärjestelmäkin takaa kohtuullisen elintason kaikille, perustuloon siirtyminen yksinkertaistaisi järjestelmää ja karsisi byrokratiaa.

Tuleeko autovero poistaa?

Kysymyksen taustaa: Perussuomalaiset ovat vaatineet ajoneuvoveron poistamista. Uudempia autokanta olisi turvallisempi ja ympäristöystävällisempi.

Ei, se tuo miljardin verotulot. Ajoneuvojen ja polttoaineiden verotuksesta päätettäessä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tulisi olla etusijalla. Uusi auto voi olla vähäpäästöisempi, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ympäristön kannalta olisi parasta että mahdollisimman moni ostaisi uuden auton joka vuosi. Toisaalta liian vanha autokantakin tarkoittaa suuria päästöjä. Ideaalitilanne on jossain siinä välillä, ja käsitykseni mukaan nykyinen autovero hillitsee sopivasti autojen ostointoa, mutta ei estä autokannan uusiutumista kokonaan.

Avoin vaalikone löytyy osoitteesta avoinvaalikone.fi.

Yläkuva (some rights reserved): Josh Sullivan.9 thoughts on “Vastauksia Avoimen vaalikoneen kysymyksiin”

 • Hienoja vastauksia, mutta minua jäi mietityttämään, että miksi katsot kannabiksen laittomana pitämisen kannattavampana?

 • Kiitos Tao kysymyksestäsi.

  Kannatan kannabiksen laittomana pitämistä, koska pelkään että kannabiksen laillistaminen – oli kyse sitten pelkästään käytön, tai sekä kaupan että käytön laillistamisesta – lisäisi sen käyttöä. Tämän lisäksi päihdetutkijoiden mielestä on todennäköistä, ettei kannabiksen laillistaminen myöskään vähentäisi alkoholin kulutusta. Aiempien kokemusten mukaan uuden päihteen tuominen laillisille markkinoille ei ole vähentänyt vanhojen laillisten päihteiden käyttöä, vaan uusi on tullut vanhojen rinnalle. Vaikka kannabis onkin huomattavasti vaarattomampi kuin on tähän asti annettu ymmärtää, se kuitenkin on päihde, ja aivan kuten jokaisella päihteellä, myös kannabiksella on ongelmansa ja ongelmakäyttäjäryhmänsä.

  Uusi päihdyttävä aine on viimeinen asia mitä kulttuurimme kaipaa. Päin vastoin tarvitsemme lisää terävyyttä, läsnä- ja hereilläoloa, aktiivisuutta, ja ennen kaikkea tehokasta, kunnianhimoista ja määrätietoista toimintaa köyhyyden vähentämiseksi, sotien ennaltaehkäisemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

 • @Timo

  Tuo kaikki pitänee paikkansa, mutta ovatko nykyisen huumelainsäädännön aiheuttamat haitat kuitenkaan sen pienemmät kuin vapaamman lieveilmiöt? Tässähän on jo 45 vuotta kokeiltu tiukkaa kieltolakia kautta länsimaiden ja päihteitä vapauttaneissa maissa on nähdäkseni saatu hyviä tuloksia.

 • Ja tarkennuksena vielä, että itse arvostan tässä asiassa mitattavia tuloksia – kauniita sanoja läsnäolosta tai terveestä kansanruumiista on helppo laukoa, jos niitä ei tarvitse perustella faktoilla. Päihteitä kuitenkin löytyy suunnilleen jokaisesta kulttuurista kautta historian, joten en suhtautuisi niihin kielteisesti pelkästään ideologisista syistä.

 • Moi Ido ja kiitos kommenteistasi! Kysymyksesi “ovatko nykyisen huumelainsäädännön aiheuttamat haitat kuitenkaan sen pienemmät kuin vapaamman lieveilmiöt?” on yksi keskeisimmistä kysymyksistä lähtiessämme miettimään huumelainsäädäntöä ja sen tarvitsemia uudistuksia. Itse olisin kallistuvainen sille kannalle, että kannabiksen käytön rangaistavuuden haitat ovat suurempia kuin sen hyödyt, ja tästä syystä kannatan kannabislainsäädännön lieventämistä niin, ettei kannabiksen hallussapidosta. käytöstä tai kasvatuksesta omaan käyttöön rangaistaisi. Mutta kuten vastauksessani mainitsin, tämän pidemmälle en vapauttamisessa kuitenkaan menisi, koska uskon laillistamisen lisäävän käyttöä, ja lisää päihteitä en yhteiskuntaamme kaipaa.

  Siitä, että päihteitä on käytetty aina ja kaikkialla, voi toki vetää sen johtopäätöksen, että niiden käyttö on ihmiselle luonnollista tai luonteenomaista. Mutta seuraava kysymys on, onko kaikki luonnolliset ja luonteenomaiset asiat ihmiselle hyväksi? Onko ‘luonnollinen’ käyttäytyminen aina järkevää ja viisasta?

 • Moi Timo ja kiitos vastauksesta!

  Tämä voi kuulostaa vähän ikävältä, mutten osaa äkkiseltäni muotoilla muutenkaan, joten sanotaan nyt edelleen että muotoilen päihdekantani mieluummin todellisesta politiikasta saatujen kokemusten kuin uskomusten tai ideologioiden mukaan, joten henkilökohtaisesti seuraisin mieluumin vaikka Portugalin tiellä kuin jatkaisin selvästi toimimatonta politiikkaa ideologisista syistä, jos on (kuten kaiketi on, mutta tämä on oma keskustelunsa) osoitettu että liberaali päihdepolitiikka vähentää kärsimystä.

  Mitä taas tulee “luonnollisuuteen” niin se on kieltämättä aika hämärä käsite kaikkineen, joten ehkä muotoilisin tuon kirjoittamani uudelleen niin, että päihteiden käyttö näyttää historiaa ja biologiaa tarkasteltaessa olevan paitsi ihmiselle myös joillekin eläimille ominaista toimintaa. Niin kauan kuin toiminnasta, oli se sitten päihteidenkäyttöä tai vaikka koripalloa, ei ole selvästi osoitettavissa olevaa haittaa muille, on minusta lähdettävä siitä että se on sallittua – eihän muiltakaan eläimiltä pyritä kieltämään lajityypillistä käyttäytymistä vain siksi että se miellyttää jotain tuhansia vuosia vanhaa aavikkojumalaa.

  Varmasti päihteetön yhteiskunta (siis sellainen, jossa kaikki olisivat päihteettömiä omasta vapaasta tahdostaan) olisi ihanteellinen joltain kantilta, mutta minusta se kuulostaisi lähinnä dystopialta, vaikken edes ole mikään rastafari, heh. Lähinnä kaipaisin faktapohjaista keskustelua aiheesta kuin aiheesta, sen sijaan että meillä on edelleen tabuja ja “oikeita mielipiteitä”.

  Tässä on tietysti kyse vain yhdestä kysymyksestä yhdessä vaalikoneessa, joten tilaa käsitellä aiheesta ei juuri ole, enkä itsekään tahdo lähteä ylikorostamaankaan aihetta, jonka yhteiskunnallinen merkitys on loppuunsa vähäinen, mutta toisaalta voi ajatella niinkin että jos ehdokas kannattaa esim. päihteiden käytön pitämistä rikollisena, hän ajattelee ylipäätäänkin että valtiolla on oikeus kansalaistensa kehoon heidän itsensä yli. Näin sentään tuskin sinun tapauksessasi on, mutta heitänpä nyt jotain ajatuksia. Onnea vaalityöhön!

 • Hei!

  En sen kummemmin halua ottaa kantaa kannabiksen laillisuus keskusteluun kuin että kysyn; miten perustelet että alkoholi joka tunnetusti aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä ( myös iloa! ) ja valtavia kustannuksia yhteiskunnalle, on laillista?

 • Hei nimimerkki loogisuus ja kiitos hyvästä kysymyksestäsi. Ideaalitilanteessa kaikki päihteet olisivat sallittuja ja ihmiset niin viisaita ettei niiden käyttö aiheuttaisi inhimillisiä tragedioita ja yhteiskunnallisia haittoja. Tähän ideaalitilanteeseen ei päästä kieltoja lisäämällä, vaan valistuksella ja tukemalla kulttuuria jossa viisaus ja henkinen kasvu pääsevät kukoistamaan. Kannatan alkoholipolitiikan pitämistä kutakuinkin nykyisellään ja kannabispolitiikan lieventämistä (depenalisointia). Kannabiksen säilyttäisin laittomana ennen kaikkea koska sen laillistaminen lisäisi sen käyttöä (vähentämättä kuitenkaan alkoholin käyttöä). Alkoholin säilyttäisin laillisena koska sen laittomaksi muuttaminen johtaisi todennäköisesti ennennäkemättömään kansalaistottelemattomuuden, salakuljetuksen ja mustan pörssin kauppaan. Kyse ei siis ole siitä, kumpi on vaarallisempaa vaan siitä, millainen politiikka näissä olosuhteissa on järkevää.

 • Hei taas Ido ja mukava kun jaksat keskustella kanssani, sori että tämä vastaus vähän kesti.

  Juuri Portugalin esimerkin vuoksi rankaisukeskeistä päihdepolitiikkaa olisikin lieventämässä. On erittäin hyödyllistä seurata tarkkaan paitsi Portugalin, myös Yhdysvaltojen kannabiksen laillistaneiden osavaltioiden tilanteen kehitystä, ja erityisen mielenkiintoista ja hyödyllistä on katsoa mihin suuntaan tilastot kehittyvät kymmenien vuosien perspektiivillä.

  Kirjoitit että “…päihteiden käyttö näyttää historiaa ja biologiaa tarkasteltaessa olevan paitsi ihmiselle myös joillekin eläimille ominaista toimintaa. Niin kauan kuin toiminnasta, oli se sitten päihteidenkäyttöä tai vaikka koripalloa, ei ole selvästi osoitettavissa olevaa haittaa muille, on minusta lähdettävä siitä että se on sallittua.”

  Olen samaa mieltä, mutta meillähän on päihteistä, ennen kaikkea tupakasta ja alkoholista, selvästi osoitettavissa olevaa haittaa muille: tupakka tappaa paitsi tupakoitsijan, myös tupakoitsijan lapsen vanhemman, keskimäärin kymmenen vuotta ennenaikaisesti, sen lisäksi että sen lasku yhteiskunnalle on kohtuuton. Alkoholi linkki perheväkivaltaan, murhiin, itsemurhiin, työkyvyttömyyteen ja lukemattomiin sairauksiin on kiistaton.

  Myös laittomien päihteiden haitallisuudesta myös muille kuin käyttäjille itselleen on todistusaineistoa yllin kyllin, kyse ei ole aavikkojumalten käskystä. Kuten yllä kirjoitin, tässä asiassa eri maiden päihdepolitiikkaa vertaileva tutkimus on kullan arvoista, niin saadaan selville missä määrin ongelmat johtuvat aineista itsestään ja missä määrin niiden laittomuudesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.