Tottelemisesta ja tottelemattomuudesta

Tottelemisesta ja tottelemattomuudesta

Tämänaamuinen Kertomuksia rohkeudesta -lähetys on nyt kuultavissa alla olevasta soittolistasta. Vieraanani minulla oli toimistoupseeri Arto Kujala ja keskustelunaiheena aseeton ja aseellinen maanpuolustus, väkivallattomuuden voima, kansalaistottelemattomuus ja vähäisessä määrin myös ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset asiat.

https://soundcloud.com/radiorapu/kertomuksia-rohkeudesta-7-1922015?in=radiorapu/sets/timo-virtala

Keskustellessamme lainkuuliaisuudesta mainitsin, että oikeastaan totteleminen on suurempi ongelma kuin tottelemattomuus. Viittasin tällä siihen monien suurten ajattelijoiden toistamaan ajatukseen, että natsi-Saksan hirmutekojen suurin syyllinen eivät olleet yksittäiset ‘pahat ihmiset’, vaan suuret lainkuuliaiset ja tottelevaiset massat. Olen käsitellyt tätä aihetta takemmin kirjoituskessani Thoreaun haaste, jossa kirjoitin mm. näin:

“Meille on selvää, että kansallissosialistisen Saksan ja Kambozan punakhmerien hallintojen luomat lait olivat epäinhimillisiä ja moraalittomia, eikä niiden noudattamatta jättämisessä ollut mitään pahaa. Mutta mihin vetää raja näiden, ja niin sanotusti hyvien hallintojen välille? Minkä valtion lakeja meillä on aina velvollisuus noudattaa ja minkälaisissa tilanteissa meillä on oikeus ja velvollisuus olla noudattamatta lakeja? Thoreaun ratkaisu on, että yksilön ei pidä pitää minkään valtion lakeja suvereeneina, vaan yksilöllä on aina ja kaikissa olosuhteissa velvollisuus kuunnella omantuntonsa ääntä ja ottaa vastuu tekemisistään.

Meidän nykyajan ihmisten ei tule vain julistaa hänet oikeamieliseksi, aikaansa edellä olevaksi ajattelijaksi, vaan ottaa hänen kirjoituksensa haasteena. Meidän on syytä katsoa ympärillemme ja miettiä, voisiko meidän yhteiskunnassamme olla jotain laillisia ja yleisesti hyväksyttyjä asioita, jotka ovat kuitenkin moraalisesti vääriä? Mitä meistä ja toiminnastamme tullaan ajattelemaan 160 vuoden kuluttua?

Tämä haaste on tärkeä kahdellakin tapaa. Ensinnäkin siksi, että nykyisten tapojen, tottumusten ja rakenteiden kyseenalaistaminen ja uusien, entistä parempien luominen on ratkaisevan tärkeää kehittäessämme yhteiskuntiamme parempaan suuntaan. Juuri näin tekivät nykyisin sankareiksi nostamamme, omana aikanaan konservatiivien keskuudessa kovaa kritiikkiä osaksi saaneet uudistajat: suurten uskontojen perustajat, valistusajan filosofit, Amerikan perustajaisät, ammattiyhdistysliikkeen perustajat, suomalaisuusaatteen sankarit ja demokratian ja ihmisoikeuksien esitaistelijat eri aikakausina ja eri puolilla maailmaa.

Toisekseen Thoreaun haaste on tärkeä siksi, ettemme saa ikinä unohtaa ja olla ottamatta opiksemme siitä tosiasiasta, että maailmanhistorian julmimmat raakuudet Britannian, Ranskan ja Belgian siirtomaissa, natsi-Saksassa, Neuvostoliitossa ja Kiinassa tehtiin kyseisten valtion lakeja noudattaen.”

Yläkuva: Auschwitz 2003.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.