Hakkuita suunnitteilla Lapinjärven vanhoissa tutkimusmetsissä

Hakkuita suunnitteilla Lapinjärven vanhoissa tutkimusmetsissä

Metsähallitus suunnittelee tekevänsä erirakenteisen metsän hakkuuta 33 hehtaarin alueella Latokartanon palstalla Lapinjärvellä, vain noin seitsemän kilometrin päässä kotoani. Kyseessä on Luonnonvarakeskusksen (Luke, ent. Metsäntutkimuslaitos) tutkimusmetsästä. Tutkimusmetsän keskellä on parinkymmenen hehtaarin suojeltu Ilveskallion alue. Tutkimusmetsiä on kaikkiaan noin 700 hehtaaria, jossa ulkoileminen on henkeäsalpaava kokemus, kuten oheinen kuvakin osoittaa.

Vuonna 2011 kansanedustaja Pertti Salolaisen tekemän kirjallisen kysymyksen mukaan “Lapinjärven tutkimusmetsä muodostaa yhden kolmesta tunnetusta laajasta vanhojen metsien kokonaisuudesta Sipoon ja Kymijoen välisellä, Salpausselän eteläpuolisella alueella.”

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan alueella on “paljon eteläsuomalaisittain ainutlaatuista metsäluontoa; satoja hehtaareita luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä vanhoja kuusikoita, pieniä luonnontilaisia suonlämpäreitä ja arvokkaita kallioalueita.”

Olen keskustellut tänään puhelimitse sekä Luonto-Liiton että Luken edustajan kanssa, ja he antoivat hakkuista erilaisten kuvan: Luken mukaan kyse on metsäntutkimuksen ehdoilla tapahtuvasta hakkuusta, jonka tarkoituksena on edistää luontaista uudistumista, jossa heikkokuntoisimmat puut poistetaan ja metsän elinvoimaisuutta lisätään. Ongelmana on juurikääpä ja kirjanpainajatoukka.

Luonto-Liiton edustaja Lauri Kajander pelkää, että kyse on samanlaisesta taloushakkuusta, joka alueella tehtiin vuonna 2011. Silloin kyseessä oli noin kymmenen hehtaarin avohakkuu.

Toinen erimielisyys koskee kirjanpainajatoukan torjuntaa. Loviisan Sanomat antoi aihetta koskevassa artikkelissaan ymmärtää, että hakkuiden yksi keskeisimmistä syistä on kirjanpainajatoukan torjunta, kun taas Kajanderin mukaan harvennus ja pienaukkohakkuu vain pahentavat tilannetta vaurioittaessaan metsään jäävien puiden juuria ja runkoja ja tuodessaan metsään lisää valoisia eli lämpimiä paikkoja, juuri sellaisia joissa kirjanpainajatoukat viihtyvät.

Metsähallitus, Luke ja ympäristöjärjestöjen edustajat kokoontuvat huomenna tiistaina keskustelemaan asiasta, joten huomenna saanemme asiasta lisätietoa.

Sitä odotellessa tässä pari linkkiä:

WWF:n tiedote viime viikolta, jossa sivutaan myös Latokartanon palstan tilannetta. Tiedotteen mukaan Metsähallitus on omatoimisesti pienentänyt lainsäätäjien päättämää suojelutavoitetta. “Ympäristöjärjestöt vaativat valtionmetsiin lisäsuojelua, jotta Metsähallituksen omavaltaisesti pienentämä suojelumäärä saataisiin vastaamaan poliittisia päätöksiä. Ympäristöjärjestöt ovat tutkineet Metsähallituksen julkistamat metsiensuojelurajaukset ja löytäneet niistä lähes 2 000 hehtaaria jo kertaalleen suojeltuja metsiä.”

Greenpeacen Matti Liimataisen laatima blogikirjoitus aiheesta.

Greenpeacen ottamia kuvia kyseisestä metsästä.

Kansanedustaja Pertti Salolaisen kirjallinen kysymys aiheesta vuodelta 2011.

Yläkuva (c): Greenpeace/Esa Mäkinen, marraskuu 2014.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.