Moraalinen jiu-jitsu

Moraalinen jiu-jitsu

Richard Gregg (1885–1974) oli amerikkalainen yhteiskuntafilosofi, lakimies ja kveekari, yksi maanosan ensimmäisistä ja tärkeimmistä väkivallattomuuden teorian kehittäjistä. Gregg tutustui Mohandas Gandhin opetuksiin 1920-luvulla, ja vuonna 1925 hän matkusti ensimmäisen kerran Intiaan Gandhin ashramiin. Hän oli tarkkailijana mukana myös vuoden 1930 suolamarssin aikana.

Hänen kirjansa The Power of Non-Violence julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1934. Se julkaistiin uudestaan vuonna 1960 Martin Luther King Jr:n alkusanoilla vahvistettuna. Kingin mukaan kyseessä oli yksi tärkeimmistä hänen koskaan lukemistaan kirjoista.

Tässä joitakin otteita kyseisestä kirjasta. “Jos joku hyökkää toisen kimppuun käyttäen fyysistä väkivaltaa ja uhri iskee takaisin, väkivaltaa sisältävä vastaus antaa hyökkääjälle tiettyä vahvistusta ja moraalista tukea. Se osoittaa, että väkivallan asema uhrin moraalisessa arvomaailmassa on sama kuini hyökkääjällä. Pelkkä pelon tai vihan näyttäminen riittää saamaan aikaan tämän vaikutelman.”

Mutta jos vastustaja sen sijaan on peloton, tyyni ja rauhallinen, eikä vastaa hyökkääjän väkivaltaan väkivallalla, hyökkääjä “menettää yhtäkkiä ja odottamatta sen moraalisen tuen, jonka useimpien uhrien väkivaltainen vastustus hänessä herättää. Hän joutuu yhtäkkiä erilaiseen arvomaailmaan. Hän tuntee itsensä epävarmaksi, koska tilanne on hänelle uusi eikä hän tiedä, miten siihen suhtautua.” Psykologisten tutkimusten mukaan ihmetyksellä on taipumus estää inhoa, vastenmielisyyttä ja halveksuntaa suhteessa kohteeseensa, huomauttaa Gregg.

Gregg jatkaa: “Väkivallattoman vastustajan tarkoituksena ei ole vahingoittaa tai murskata ja nöyryyttää vastapuoli tai murtaa hänen tahtonsa, kuten väkivaltaisessa kampailussa. Tarkoitus on käännyttää vastapuoli, muuttaa hänen käsitystään ja hänen arvomaailmaansa siten, että hän ryhtyisi täydestä sydämestään etsimään vastustajansa kanssa sovittelua, joka olisi todella kumpaakin osapuolta tyydyttävä. Väkivallaton vastustaja etsii ratkaisua, jossa kumpikin osapuoli voi säilyttää täyden itsekunnioituksen ja molemminpuolisen kunnioituksen, järjestelyn, joka täyttää kummankin osapuolen uudet toiveet ja kaiken energian. Väkivallaton vastustaja pyrkii auttamaan väkivaltaista hyökkääjää perustamaan moraalisen tasapainonsa uudelle, korkeammalle ja turvallisemmalle tasolle kuin sen, jonka pohjalta hän aluksi suoritti väkivataisen hyökkäyksensä. Väkivallattoman vastarinnan tehtävänä ei ole vahingoittaa vastustajaa eikä pakottaa ratkaisuun vastoin hänen tahtoaan, vaan auttaa molempia osapuolia turvallisempaan, luovempaan, onnellisempaan ja totuudenmukaisempaan suhteeseen.”

Lainausten suomennos on kirjasta Rauhaa, Peace! Pasifismin klassikoita, jonka voi ostaa Rauhanliiton verkkokaupasta. Suomentajaa siinä ei mainita. Alkuperäiskielellä The Power of Non-Violence on luettavissa kokonaisuudessaan ilmaiseksi täältä. Kuvalähde: Quakers in The World -sivusto.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.