Kansalaispalveluksen puolestapuhuja

Kansalaispalveluksen puolestapuhuja

Siviilipalveluskeskuksella vieraili tänään yhdysvaltalaistutkija William J. Denn. Hän kiertää Eurooppaa tutustuen erilaisiian kansalaispalveluksen muotoihin. Yhdysvalloissa ei ole ollut yleisä aselvelvollisuutta sitten vuoden 1975, ja myös useimmat eurooppalaiset valtiot ovat luopuneet siitä viimeistään 2000-luvulla. Sen sijaan erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia kansalaispalveluksen muotoja on sekä Yhdysvalloissa että eri puolilla Eurooppaa.

Denn tutkii ja työskentelee The Aspen Institutelle saadakseen yhdysvaltalaisen kansalaispalveluksen suositummaksi. Yhdysvalloissa on 45 miljoonaa 18-28 vuotiasta, joista noin 100 000 suorittaa vuosittain vapaaehtoisen kansallispalveluksen kansalaisjärjestössä. Palveluksen voi suorittaa esimerkiksi köhiä yhteisöjä auttamalla, ympäristön tilaa parantamalla, lapsia opettamalla tai vaikka lähtemällä kehitysyhteistyötehtäviin köyhiin maihin. William luetteli pitkän listan vapaaehtoisen kansalaispalveluksen suorittamisen hyötyjä: sen avulla pystyy antamaan työpanoksensa paremman maailman puolesta, saa työkokemusta, se avartaa maailmankuvaa, se antaa mahdollisuuden vaihtaa maisemaa, se näyttää hyvältä cv:ssä, se helpottaa työnhakua ja opiskelupaikan saantia tulevaisuudessa ja se lisää yhteisöllisyyttä.

Denn kertoi siviilipalveluksen olleen Saksassa ennen yleisen asevelvollisuuden lakkauttamista paitsi suositumpi kuin varusmiespalveluksen, myös erittäin arvostetun. Myöskään Yhdysvalloissa ei kansalaispalveluksen ja asepalveluksen välille ole syntynyt vastakkainasettelua, päin vastoin hyvin monet sotaveteraanit ovat rintamilta palattuaan jatkaneet palvelustaan siviilipuolella erinäisissä kansalaispavelusprojekteissa. Keskusteltuani luennon jälkeen asiasta siviilipalvelusmiesten kanssa tulimme siihen tulokseen, että ensimmäinen askel siviilipalveluksen profiilin nostamiseksi Suomessa olisi yleisen asevelvollisuuden muuttaminen yleiseksi kansalaisvelvollisuudeksi, jonka voisi suorittaa joko siviilipalveluksena tai varusmiespalveluksena.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.