Miksi vihreät?

paris

Mainostettuani sosiaalisessa mediassa tänään päättyvää Euroopan vihreän puolueen esivaaleja (johon kuka tahansa vihreästi ajatteleva saa osallistua), ystäväni esitti suoran ja ytimekkään kysymyksen: miksi vihreät? Tässä vastaukseni.

Mielestäni ihmiskunta on kehittynyt siihen pisteeseen, että on tullut aika ryhtyä ajamaan jonkun suuremman kokonaisuuden kuin vaan oman intressiryhmän, kunnan, kaupungin, valtion tai maanosan etua. Tähän on kaksi syytä, kuten Jeremy Rifkin huomauttaa kirjassaan The Empatic Civilization.

Ensinnäkin ihmiskunta on henkisesti kehittynyt tähän pisteeseen. Metsästäjä-keräilijät ajoivat aikoinaan oman klaaninsa etuja. Maanviljelyksen keksiminen mahdollisti erikoistumisen eri ammatteihin, mikä mahdollisti ensimmäisten kaupunkien syntyminen. Kaupunkivaltioiden asukkaat ajoivat etupäässä oman kaupunkivaltionsa etua. Kirjoitustaidon syntymisen aikoihin empatian rajat laajenivat koskemaan saman uskonnon edustajia eri kaupungeissa. Seuraava kehityksen vaihe oli kansallisuusaate, ja juuri parhaillaan elämme murrosvaihetta, jossa välittämisen alue laajenee parempien kommunikaatio ja liikkumisvälineiden ansiosta koskemaan koko luomakuntaa. (Katso erinomainen animaatio aiheesta.)

Toinen syy on se, että globaalit ongelmat pakottavat meidät tähän. Ilmansaasteet eivät tunne valtioiden rajoja. Ilmastonmuutos koskettaa jokaista tämän maapallon asukasta. Intian ja Pakistanin rajakiistat ei ole vain heidän asiansa, vaan kummankin osapuolen ydinasearsenaalin takia myös meidän ongelma. Kalakantojen väheneminen, sademetsien hupeneminen, vesien saastuminen ja globaalit tautiepidemiat voidaan selättää vain epäitsekkäällä globaalilla politiikalla, ja sellaista politiikkaa haluan lisää Euroopan parlamenttiin.

UNICEFin tilaston mukaan maailmassa kuolee joka ikinen päivä 18 000 alle viisivuotiaasta lasta aliravitsemukseen ja ehkäistävissä oleviin tauteihin. Tämä siitä huolimatta, että maailmassa tuotetaan riittävästi ruokaa kaikille, rokotteet maksaisivat vain muutaman euron per annos ja asiantuntijoiden mukaan juuri kaikkein köyhimpien maiden perusterveydenhuollon parantaminen, eli näiden lasten pelastaminen, on avain maailman liikakansoituksen hillitsemiseen.

Mielestäni näiden kysymysten tulisi olla EU-politiikan ytimessä. Jokaista yksittäistä ratkaisua tehdessä tulisi miettiä, miten se vaikuttaa näiden ongelmien ratkaisuun. Tämän suuntaisesti ajattelevia ehdokkaita on omien havaintojen mukaan kutakuinkin kaikissa suomalaisissa puolueessa, mutta eniten vihreissä. Siksi vihreät.

Kuva: European Greens.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.