Reilu korvaus reilusta työstä

(Julkaistu Loviisan sanomien yleisönosastolla 9.1.2007)


Burmalainen banaanikauppias

YK:n Elintarvike -ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan maailmassa kuolee joka päivä 25 000 ihmistä aliravitsemukseen ja sen mukanaan tuomiin tauteihin. Tämä katastrofi tapahtuu siitä huolimatta, että maailmassa tuotetaan riittävästi ruokaa jokaiselle sen asukkaalle (lähde).

Pahimmissa tapauksessa alueilla, jossa nähnään nälkää, viljellään ruuan sijaan kahvia, teetä, tupakkaa ja banaania länsimaalaisille markkinoille. Näin kävi mm. Guatemalassa, Nicaraguassa ja Afrikan sarvessa vuosituhannen ensimmäisinä vuosina kahvin maailmanmarkkinahinnan käydessä ennätyksellisen alhaalla (lähde).

Tilannetta korjaamaan on kehitetty Reilun kaupan järjestelmä, jossa tuottajille maksetaan maailmanmarkkinahintaa korkeampaa takuuhintaa ilman ylimääräisiä välikäsiä. Vastavuoroisesti tuottajat sitoutuvat maksamaan työntekijöilleen lainmukaista palkkaa, huolehtimaan oikeudenmukaisista työehdoista, olemaan käyttämättä lapsityövoimaa ja ottavat viljelyssä huomioon yhteisönsä elinolosuhteiden parantamisen sekä ekologiset näkökohdat.

Jokaisen henkilön jokaisella valinnalla on merkitystä, mutta sitäkin tärkeämmässä asemassa ovat tahot, jotka päättävät suurten keittiöiden ruuanhankinnoista. Suosimalla eettisesti kestävää maailmankauppaa ravintolat, kahvilat, työpaikkaruokalat, oppilaitokset ja vanhainkodit voivat tehdä pienen, mutta tehokkaaksi todetun eleen paremman maailman luomiseksi. Loviisan seudun kunnista Pernaja on vihreiden aloitteesta ollut tässä asiassa tiennäyttäjä. Toivottavasti muut seuraavat pian perässä.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.