Näkökulmia väkivallattomuuteen III


William Wilberforce, yksi orjuuden lakkauttamista ajaneen kampanjan avainhahmoja. Kuva: pd.

Ohessa loppuosa Status -lehdelle antamastani haastattelusta.

K: Arno Gruen kyseenalaistaa kirjassaan “Tahdon maailman ilman sotaa” näkemyksen sotien välttämättömyydestä ja muistuttaa, että sodat ovat nimenomaan ihmisten välillä käytäviä taisteluita ja siten inhimillinen ongelma, joka on ihmisten ratkaistavissa. Onko maailma ilman sotia ikinä mahdollinen? Miksi ajatus maailmanrauhasta kuulostaa naiivilta?

V: Uskon että maailma ilman sotia on mahdollinen. Ihmiskunnan historiassa on ollut runsaasti mitä julmempia käytäntöjä, joista olemme päässeet, tai olemme kovaa vauhtia pääsemässä eroon, kuten orjuus, gladiaattoritaistelut, julkiset teloitukset, noitavainot ja kuolemantuomiot.

Valtioiden väliset hyökkäyssodat ovat vähentyneet rajusti ja niistä on kansainvälisessä politiikassa tullut aivan toisella tapaa tuomittavia kuin ne olivat esimerkiksi kaksisataa vuotta sitten. Kansainvälisestä kanssakäymisestä ja valionjohtajien pyrkimyksestä sotien välttämiseen on tullut itsestään selvä tavoite. Kansainväliset järjestöt ja sopimukset ovat yleistyneet ja lisänneet sitovuuttaan. Vatikaania lukuun ottamatta kaikki maailman laajalti tunnustetut itsenäiset valtiot ovat liittyneet YK:hon. EU on onnistunut tekemään jäsenmaidensa välisistä sodissa täysin mahdottoman ajatuksen, ja kansainvälinen riippuvuussuhteiden ansiosta sama pätee ehdottomaan enemmistöön maailman maita.

Toki päinvastaisiakin trendejä on, mutta kokonaisuutena näen maailman kehittyneen entistä parempaan suuntaan. Tämä kehitys ei ole tapahtunut, eikä tule jatkumaan automaattisesti, vaan siihen tarvitaan uskoa, tahtoa ja konkreettisia tekoja.

Ajatus maailmanrauhasta kuulostaa naivilta, koska ajatuksemme ovat niin kiinni tässä ajassa ja lähihistoriassa. On selvää, että esimerkiksi orjuuden ollessa yleinen käytäntö ja talouden perusta Amerikassa, ja kun orjakauppaa harjoittivat maailman rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat valtiot Euroopassa, orjuuden lakkauttaminen tuntui mahdottomalta ajatukselta. Myös suurin osa niistä, jotka pitivät orjuutta moraalisesti vääränä, pitivät sen lakkauttamista epärealistisena. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvittiin pieni ja äänekäs joukko ihmisiä, jotka kykenivät näkemään tilanteen oman aikansa kontekstia laajemmin, jotka uskoivat muutoksen mahdollisuuteen ja alkoivat muokata yleistä mielipidettä ja vaikuttaa päätöksentekijöihin.

K: Terveiset Status-lehden lukijoille:

V: Rauhantutkimusverkosto SaferGlobe Finland järjestää elokuun alussa Loviisassa rauhantutkimusaiheisen viikon kestävän yliopistotasoisen kurssin, johon tulee luennoimaan väkivallattomuuden asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Mikäli tämä aihe kiinnostaa, ottakaa rohkeasti yhteyttä osoitteeseen toimisto@saferglobe.fi. Kurssin lopuksi, Loviisan rauhanfoorumin yhteydessä, tullaan järjestämään myös yleisölle avoin ja ilmainen seminaari samasta aiheesta. Tervetuloa ja tapaamisiin! Lisätietoja www.rauhanfoorumi.fi, www.saferglobe.fi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.