Virtala Timo_14-10-22_090

Klimatförändringen, krig, undernäring samt det eskalerande försvinnandet av biodiversiteten i naturen är inga naturlagar, utan följder av politiska beslut gjorda av människor. Främjandet av den globala rättvisan samt bekämpningen av klimatförändringen borde vara i centrum av vår politiska aktivitet. Jag kräver skatter på valutaöverföring och på internationell vapenhandel, en mer liberal invandrarpolitik, en höjning av utvecklingssamarbetsanslagen till 0,7 procent samt en beskattningsförändring med förskjutning av tyngdpunkten från arbetsbeskattning mot en beskattning av konsumtion som belastar vår miljö.

Jag är en 39-årig sociolog från Lappträsk – utbildare, skribent och generalsekreterare för Lovisa Fredsforum. Mitt huvudtema i detta val är miljöskydd och global rättvisa. Mitt modersmål är finska, studiespråket svenska och språket hemma är engelska. Jag har skrivit en bok som behandlar Sarajevo, en föreläsningspjäs om Arndt Pekurinen som visats regelbundet redan i tio år och dessutom är jag radiovärd för ett program vid namn Berättelser om mod.

Mina svar på svenska till Yles valkompass.