Tag: sote-uudistus

Orimattilan Sanomien kysymykset

Orimattilan Sanomien kysymykset

Tässä Orimattilan Sanomissa 2.4. julkaistut kysymykset ja vastaukset osaltani. 1. Sote-uudistus kaatui viime metreillä, miten terveyspalvelut olisi hyvä hoitaa jatkossa ja miten terveyspalvelut turvataan paikallisesti Kaatuneessa sote-mallissa kunnilta olisi viety päätöksentekovastuu, mutta niille olisi jätetty rahoitusvastuu. On hyvä että tämä malli kaatui. Toisaalta yksi sote-uudistuksen 

Lovarin vaalikysymykset

Lovarin vaalikysymykset

Ohessa Loviisan Sanomissa 27.3. julkaistu vaalitentti. Myös kuva on kyseisestä artikkelista. Tärkein vaaliteemasi (lyhyt slogan): Ympäristö, globaali oikeudenmukaisuus ja ihmisarvoinen elämä. 1) Mitä mieltä olet tuulivoimasta? Suomalaisen energiapolitiikan suurin ongelma on, että meiltä valuu vuosittain 8,5 miljardia euroa ulkomaille energiantuonnin takia. Tulevaisuudessa meidän tulisi pitää 

Vielä lisää vastauksia

Vielä lisää vastauksia

Toissapäivänä ja eilen olen poiminut tänne Helsingin Sanomien ja Iltasanomien vaalikoneiden kysymyksiä ja vastaushahmotelmiani. Tässä joitakin jota pähkäilin tänään.

31. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä. (IS)

Täysin eri mieltä. Keskimäärin suomalaiset eivät ole kovinkaan laiskoja eivätkä kiittämättömiä. Toki myös sellaisia on, mutta en usko sosiaalitukien ja -palveluiden olevan tähän ainakaan pääsyyllinen.

32. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,7 miljardia euroa ja se on 4,5 miljardia euroa alijäämäinen). (IS)

Jokseenkin eri mieltä. Suomen valtionvelka on yhä hallinnassa. The Fund for Peace -kansalaisjärjestön hauraiden maiden indeksissä Suomi on maailman stabiilein valtio, ainoana omassa “erittäin vakaa”-kategoriassaan. Talouden nobelisti ja taloustieteen professori Paul Krugmanin mielestä Suomi on tehnyt liian kovaa kiristyspolitiikka ilman minkäänlaista painetta markkinoilta.

33. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt. (IS)

Jokseenkin eri mieltä. Eurosta on ollut paljon hyötyä, vaikka juuri nyt Ruotsi näyttää hyötyvän pysyttelemisestään sen ulkopuolella. Tulevaisuus näyttää epävarmalta.

34. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta. (IS)

Jokseenkin samaa mieltä. Keskustelu tiettyjen sääntöjen ja lakien tarpeellisuudesta tasaisin väliajoin on tärkeää. Säätely on joissain kohdissa mennyt liian pitkälle.

35. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta. (IS)

Täysin samaa mieltä. Löytääksemme ratkaisun Kreikan kriisiin nyt tarvitaan rohkeita ja radikaaleja toimenpiteitä. Velkojen anteeksianto valtion ajauduttua toivottomaan velkakierteeseen ei ole maailmanhistoriassa ainutlaatuista, ja sitä voisi kokeilla myös Kreikan tilanteessa.

36. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia. (IS)

En osaa sanoa. Näin on tarkoitus, aika näyttää, tuleeko näin käymään. Hyvää sote-uudistuksessa ovat sen perusperiaatteet eli yhtäältä perustason ja erikoistason integroiminen, ja toisaalta voimavarojen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Huonoa oli työterveyshuollon jättäminen uudistuksen ulkopuolelle.

37. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta. (IS)

Täysin eri mieltä. Pohjoismasen hyvinvointimallin rahoitus perustuu pitkälti progressiiviseen verotukseen, ja haluan pitää siitä kiinni niin kauan kuin vertailevat tutkimukset osoittavat sen toimivan kaikkein köyhimpien näkökulmasta paremmin kuin tasaveromallin.

38. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto. (IS)

Täysin eri mieltä. Eläketurvakeskus on selvittänyt asiaa hiljattain ja tullut siihen tulokseen, ettei eläkekatto pienentäisi yksittäisiä suuria eläkkeitä, vaan siirtäisi ne erilaisiksi palkitsemisjärjestelmiksi. Valtion työeläkemenoja eläkekatto leikkaisi vasta kymmenien vuosien kuluttua, mutta sen sijaan eläkemaksutulo pienenisi välittömästi.

39. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia. (IS)

Jokseenkin eri mieltä. Liian korkeat palkat eivät ole työttömyyden ainut, eikä edes päällimmäisin syy. Vihreiden ajama perustulo madaltaisi kynnystä siirtyä työttömyydestä työelämään, ja vähentäisi siten työttömyyttä, poistaisi kannustinloukkuja ja lisäisi yritysten mahdollisuutta ottaa työtekijöitä joustavasti lyhyisiinkin työsuhteisiin.

40. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen. (IS)

Jokseenkin eri mieltä. Tämmöisen politiikan ongelmana olisi, että se olisi epäoikeudenmukaista kilpaileviin yrityksiin nähden, ja sillä tuettaisiin kannattamatonta yritystoimintaa, mikä on pitkällä tähtäimellä kestämätöntä.

41. Suomen pitäisi liittyä Natoon. (IS)

Täysin eri mieltä. Natomaiden puolustusmenot ovat keskimäärin korkeampia kuin Suomen. Lisäksi Naton jäsenenä Suomi saattaisi joutua sotiin, joihin enemmistö kansalaisista ei haluaisi osallistua.

42. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi. (IS)

Täysin eri mieltä. Venäjän kansainvälistä oikeutta rikkovat toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa ovat ehdottoman tuomittavia, ja erittäin negatiivinen käänne kansainvälisen politiikan ilmapiiriin. Venäjän hyökkäys Euroopan Unioniin olisi kuitenkin sen luokan poliittis- taloudellinen itsemurha, että en pidä sitä realistisena uhkana.

43. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin. (IS)

Täysin eri mieltä. Mielestäni nykylinja on hyvä.

44. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista. (IS)

Täysin eri mieltä. Suomen ja EU:n nykyinen Venäjä-politiikka, johon kuuluu sekä pakotteita että neuvotteluita, on hyvä. Painopistettä siirtäisin kuitenkin siihen suuntaan että neuvotteluyhteyttä pidettäisiin entistä aktiivisemmin auki. On erittäin tärkeää antaa Venäjälle mahdollisuus päästä pakotteista ilman nöyryyttämistä.