Siviilipalvelusvelvollisten koulutusjakso uudistunut

LKK_2_147.JPG

Maailman suosituin urheilulaji on suosituin myös Lapinjärven koulutuskeskuksessa eli valtakunnallisessa siviilipalveluskeskuksessa.

Uusi siviilipalveluslaki astui voimaan tämän vuoden alussa. Aseistakieltäytymisoikeus laajennettiin koskemaan myös kriisinaikaa, valtio lähti mukaan asumiskustannusten korvaamiseen (pääkaupunkiseudulla 250 euroa / kk, muualla suomessa 150 euroa / kk) ja siviilipalveluksen pituus lyheni vastaamaan pisintä varusmiespalvelusaikaa (12 kk).

Siviilipalvelusmiesten sijaan uudessa laissa käytetään nyt nimitystä siviilipalvelusvelvolliset, koska myös naiset, jotka ovat suorittaneet vapaaehtoista asepalvelusta yli 45 vuorokautta, joutuvat kieltäytyessään suorittamaan siviilipalvelusta.

Uudessa laissa määritellään, että siviilipalvelusvelvollisen liikekannallepanon aikainen palvelus tapahtuu:

siviilipalveluskeskuksen johtamana ja alaisuudessa taikka pelastuslain […] tarkoitettujen pelastusviranomaisten, […] pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun osallistuvien eri viranomaisten taikka opetusministeriön ja sen alaisten virastojen johtamana ja alaisuudessa.

Siviilipalvelusmiesten kriisinaikaisen aseman määrittäminen aiheutti paineita myös siviilipalvelusmiesten peruskoulutusjakson uudistamiselle. Uuden lain mukaan peruskoulutusjakson tarkoituksena on

tukea yleisiä kansalaisvalmiuksia, antaa väestönsuojeluun ja pelastustoimintaan liittyviä yleisiä valmiuksia sekä antaa valmiudet työpalvelun suorittamiselle.

Oheinen viittaus väestönsuojelu- ja pelastustoimintavalmiuksiin on uutta.

Lähdimme kokeilemaan uuden lain mukaista koulutusjaksoa jo viime vuoden puolella, ja nyt käytäntö on vakiintunut. Koulutusjakson pituus on 28 vrk eli neljä viikkoa, se on kaikille pakollinen ja suoritetaan aina siviilipalveluksen alussa.

Ensimmäisenä päivänä koulutusjaksolaiset jaetaan kolmeen koulutusryhmään: 1) Pelastus ja väestönsuojelu 2) Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu sekä 3) Yleissivistys ja kansalaisvalmiudet.

Osa opetuksesta on kaikille ryhmille samaa, kuten siviilipalvelusvelvollisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin tutustuminen, yleisen asevelvollisuuden historia, suvaitsevaisuuskasvatus, työturvallisuus, työelämän pelisäännöt, terveyskasvatus, liikunta ja paloturvallisuuden perusteet. Jokainen suorittaa myös Punaisen ristin ensiapu 1 -kortin.

Erikoistumisalat:

1) Pelastus ja väestönsuojelu

Sisältää mm. laajan kokonaisuuden suurten yleisötilaisuuksien järjestelyistä. Asiantuntijaluentoja mm. Uudenmaan pelastusliiton toimesta. Ensisammutusharjoituksia yhteistyössä paikallisen vapaapalokunnan kanssa.

2) Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu

Tavoitteena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia toimimaan erilaisissa avustavissa tehtävissä ympäristöonnettomuuksissa ja kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyvissä tehtävissä. WWF luennoi öljyntorjunnasta, sisältää myös käytännön harjoituksia.

3) Yleissivistys ja kansalaisvalmiudet

Pääpaino syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen tähtäävässä elämäntaidossa. Keskustellaan mm. päihteistä, erilaisista elämäntavoista, asenteesta, elämänlaadusta ja elintasosta. Lisäksi luentoja mm. ihmisokeuksia, Suomen historiasta, poliittisista ideologioista, kehitysmaatiedosta ja väkivallattomista konfliktinratkaisumalleista.

Opetusmetodeina käytetään luentoja, ryhmätöitä, sosiodraamaa ja teatteria. Edellisvuosiin nähden vapaa-aikaa on vähennetty, iltaluentoja, liikuntaa ja ensiapua lisätty, ulkopuolisia luennoitsijoiden käyttöä on vähennetty ja opetushenkilöstön määrää ja koulutusta lisätty.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.