skr_ylabanneri.jpg

Täten julistan Suomen kristillisen rauhanliikkeen kotisivut ja blogin avatuksi osoitteessa www.kristillinenrauhanliike.fi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on ekumeenisessa hengessä herättää ja ylläpitää kristillisen uskon pohjalta nousevaa vastuuta ja toimintaa rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Toivon tämän työn saavan lisäpontta tästä uudesta sähköisestä äänitorvesta.

Suomen kristillinen rauhanliike on perustettu vuonna 1976. Kotimaa -lehden entisen päätöimittajan, professori Jaakko Eleniuksen laatimasta historiakatsauksesta käy ilmi, että yhdistyksen perustajien joukossa oli niin 60-luvulla villiintyneitä opiskelijoita ja vanhan polven vankilatkin istuneita rauhanaatteen veteraaneja, tinkimättömiä pasifisteja yhtä lailla kuin valansa vannoneita reservin upseereita, maallikoita ja teologeja. Kristillisen vakaumuksen lisäksi heitä yhdisti

halu ja kyky niissä oloissa yhdistää isänmaallisuus ja kansainvälisyys, huoli uusia asejärjestelmiä jatkuvasti tuottavasta kilpavarustelusta, erityisesti sotilaallisten varustelumenojen kasvavasta osuudesta kehitysmaiden taloudessa, usko rehellisen informaation ja tieteellisen rauhantutkimuksen merkitykseen väkivallan vähentämisessä ja pyrkimys havahduttaa yleinen mielipide huomaamaan sotilaallisen varustelun ja erityisesti ydinaseen uhka ihmiskunnalle.

Nykyisin järjestö koostuu lähinnä merkittävistä teologis-yhteiskunnallisista vaikuttajista, kuten sivuston esittelyosuudessa mairittelevasti todetaan. Vuonna 2007 liike otti vastuulleen Loviisan rauhanfoorumin järjestämisen, mikä tulee ainakin näin ensimmäisenä vuonna viemään leijonanosan järjestön toimintakentästä.

Lrf_banneri.jpg

Vanhojen Rauhantie -jäsenlehtien siirtäminen kotisivuille on aloitettu. Ne arkistoidaan alkuperäisen julkaisupäivämäärän mukaan, joten järjestön ulkopuolisille lukijoille uusia juttuja ilmestyy tasaseen tahtiin muuallekin kuin etusivulle.

Täysin uusia juttuehdotuksia otetaan mielellään vastaan osoitteessa timo@ virtala .com.