Tulisiko parantumattomasti sairailla olla oikeus eutanasiaan sietämättömän kärsimyksen lopettamiseksi?

Kyllä. Joissakin äärimmäisen harvinaisissa ja sietämätöntä kipua aiheuttavissa tapauksissa kyllä. Tämän lakimuutoksen tilanteesta riippumatta kivunlievitykseen on panostettava esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia lääkekannabiksen käyttöön.

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulisi olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista.

Kysymyksen taustaa: Muita asiaan liittyviä ehdotuksia: Jatkossakin peruskoulussa opiskeltaisiin äidinkielen lisäksi vähintään kahta muuta kieltä, tai vähintään yhtä, jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja hän opiskelee äidinkieltään. Kielten opiskelemista voidaan aikaistaa.

Ehkä. Vieraiden kielten opetus tulisi aloittaa nykyistä huomattavasti aikaisemmin, jo päiväkodissa laulujen ja leikkien muodossa. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että mitä aiemmin kielenopetuksen aloittaa, sen helpompaa uuden kielen omaksuminen on. Vapaaehtoisuutta kielivalinnan suhteen voi lisätä, mutta peruskoulussa tulisi jatkossakin olla pakollisena kaksi vierasta kieltä. Kieltenopiskelu kehittää aivoja, mahdollistaa ihmisryhmien välistä kommunikointia, lisää luottamusta, opettaa sympatiaa ja avartaa maailmaa.

Tulisiko kannabis laillistaa?

Kysymyksen taustaa: Laillistamisen tarkoituksena on vähentää huumeisiin liittyviä haittoja. Tiukka politiikka ei tehoa, mutta se syrjäyttää ja lisää rikollisten saamia hyötyjä. Lisäksi ihmisellä tulisi olla itsemäärämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi omalle terveydelle, jos se ei loukkaa muiden vapauksia. Laillistaminen kokonaan mahdollistaisi mm. myynnin ja siihen liittyvän sääntelyn, millä voitaisiin vähentää rikollisuutta. Käytön laillistaminen taas tarkoittaisi sitä, että käytöstä ei rangaistaisi, tai huumausaine enintään takavarikoitaisiin. Muutenkin humaanimpi päihdepolitiikka vähentäisi piilorangaistuksia kuten poliisin rekistereihin päätymistä ja helpottaisi yksittäisten ihmisten toimimista yhteiskunnassa. Useissa maissa dekriminalisoinnista on saatu positiivisia tuloksia. – http://nyt.fi/a1305795603089 – http://dekriminalisointi.fi/

Ei, mutta rangaistuksia voidaan pienentää. Kannatan kannabiksen kasvatuksen, hallussapidon ja käytön säilyttämistä laittomana, mutta rankaisemisesta luopumista eli depenalisointia. Katson tämän olevan tehokkain keino kannabiksen haittojen minimoimiseksi.

Tulisiko perustulo ottaa käyttöön?

Kysymyksen taustaa: Perustulo olisi tekisi sosiaaliturvasta yksinkertaisempaa, vastikkeetonta ja oikeudenmukaisempaa. Kohtuullinen elintaso on taattava joka tapauksessa. Perustulo kannustaisi varsinkin pienituloisia työntekoon ja sopisi paremmin nykyajan tilkuttaiseen työympäristöön. Se poistaisi kannustinloukkuja, vähentäisi nöyryyttämistä ja byrokratian rasittavuutta sekä yksilölle että yhteiskunnalle. P Perustulomalleja on monia, mutta perustulo voidaan toteuttaa ilman ylimääräistä rahoitusta ja veroasteiden merkittäviä muutoksia. Lopullinen veroprosentti olisi esim. 1000 € työtuloista hiukan negatiivinen.

Kyllä. Nykyjärjestelmäkin takaa kohtuullisen elintason kaikille, perustuloon siirtyminen yksinkertaistaisi järjestelmää ja karsisi byrokratiaa.

Tuleeko autovero poistaa?

Kysymyksen taustaa: Perussuomalaiset ovat vaatineet ajoneuvoveron poistamista. Uudempia autokanta olisi turvallisempi ja ympäristöystävällisempi.

Ei, se tuo miljardin verotulot. Ajoneuvojen ja polttoaineiden verotuksesta päätettäessä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tulisi olla etusijalla. Uusi auto voi olla vähäpäästöisempi, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ympäristön kannalta olisi parasta että mahdollisimman moni ostaisi uuden auton joka vuosi. Toisaalta liian vanha autokantakin tarkoittaa suuria päästöjä. Ideaalitilanne on jossain siinä välillä, ja käsitykseni mukaan nykyinen autovero hillitsee sopivasti autojen ostointoa, mutta ei estä autokannan uusiutumista kokonaan.

Avoin vaalikone löytyy osoitteesta avoinvaalikone.fi.

Yläkuva (some rights reserved): Josh Sullivan.