Marshall Rosenbergin (1934-2015) muistolle

Marshall Rosenbergin (1934-2015) muistolle

Torstaina radiossa kerroin metodista nimeltä Nonviolent Communication ja sen perustaja Marshall Rosenbergista. Tänään huomasin hänen kuolleen viikko sitten lauantaina.

Nonviolent Communication eli suomeksi väkivallaton vuorovaikutus tai rakentava vuorovaikutus lähtee liikkeelle kahdesta perusolettamuksesta: 1) kaiken toimintamme taustalla on jokin tyydyttämätön tarve ja 2) ihmiset pohjimmiltaan haluavat edistää toisten ihmisten hyvinvointia, silloin kuin se on heille vapaaehtoista.

Rakentava vuorovaikutus rohkaisee selvittämään, mikä on se toimintaamme ohjaava tyydyttämätön tarve, ilmaisemaan se ymmärrettävästi toiselle osapuolelle, ja toisaalta kuulemaan toista osapuolta ilman tuomitsemista. Huomio kiinnitetään ennen kaikkea neljään asiaan: mitä havaitsemme, mitä tunnemme, mitä tarvitsemme ja mitä pyydämme.

Lähtökohta on, että meillä itsellämme on vastuu omista reaktioistamme. Toisten ihmisten tekemiset ja sanomiset kyllä stimuloida meissä tunteita, mutta ne eivät aiheuta niitä.

Oheisella videolla Marshall Rosenberg aloittaa kertomalla, että meneillään on kaksi toisiinsa liittyvää trendiä. Yksi on epätoivo, kun olemme heräämässä tajuamaan, että olemme tuhoamassa planeettamme ekosysteemiä, ja selviytyäksemme meidän on muutettava elintapamme. Toisaalta yhä suurempi joukko ihmisiä, jolla on uudenlainen visio maailman tulevaisuudesta, on löytänyt toisensa ja alkanut toimia paremman tulevaisuuden eteen.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.