Lisää vastauksia HS:n vaalikoneeseen

Lisää vastauksia HS:n vaalikoneeseen

Tänään minulla oli kunnia olla mukana Vihreiden puheenjohtajapäivässä, jossa julkaistiin puolueen kärkiteemat, slogan ja kampanjailme. Kärkiteemoiksi nostettiin ympäristö, työllisyys, köyhyys ja koulutus. Sloganiksi valittiin “Nyt jos koskaan.” Tunnelma oli hyvä, ja pidin myös näkemistäni mainoksista.

Tässä lisää hahmotelmiani Helsingin Sanomien vaalikonevastauksiksi. Otan kommentteja mielellään vastaan. Moni asia yhä mietityttää, esimerkiksi pakkoruotsikysymykseen en ole vielä onnistunut muodostamaan kantaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. (HS)

Täysin samaa mieltä. Viimeisen kahdensadan vuoden aikana länsimaissa on ihmisoikeuksissa tapahtunut paljon positiivista. Lainsäädännön ja yleisen asennoitumisen näkökulmista ihmiset nähdään yhä tasa-arvoisempina sukupuoleen, ikään ja etniseen taustaan katsomatta. Nyt myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin on herätty, ja hyvä niin. Vertailevan tutkimuksen mukaan homo- ja lesboparien adoptoimat lapset sopeutuivat uusiin vanhempiinsa, kasvoivat ja kehittyivät samaan tahtiin kuin heteroparien adoptoimat lapset, eikä myöskään heidän seksuaalinen kehityksensä poikennut vertailuryhmästä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. (HS)

Täysin samaa mieltä. Ensinnäkin siksi, että globaalisti mitattuna erittäin hyvinvoivana yhteiskuntana auttaminen on moraalinen velvollisuutemme. Toisekseen siksi, että se toisi kotipaikkakunnalleni juuri sitä mitä eniten kaipaamme: työpaikkoja, ihmisiä, elämää ja verorahoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. (HS)

Jokseenkin eri mieltä. Kehittäessämme erinomaista kouluamme yhä erinomisemmaksi kyse on monimutkaisemmasta vyyhdistä kuin kurin kovuudesta. Kouluissa tarvitaan rohkaisua, motivointia, viihtyisyyttä, haasteita ja yksilöllisyyttä, mutta myös maltin, ja kurinalaisuuden ja ryhmätyön opettamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. (HS)

Jokseenkin eri mieltä. Kysymykseen on vaikea vastata määrittelemättä kuinka suuret tuloerot ovat suuria. Yhdysvalloissa köyhin 80% kansalaisista omistaa 7 % omaisuudesta, kun taas rikkain prosentti omistaa 40% omaisuudesta. Nämä ovat liian suuria tuloeroja, Suomessa ollaan paljon lähempänä ideaalia. (Lähde.)

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. (HS)

Täysin eri mieltä. Onnistunut talouskasvu vaatii ympäristöasioiden huomioon ottamista. Yritysten omistajat, työtekijät ja asiakkaat tarvitsevat puhdasta vettä juodakseen, puhdasta ruokaa syödäkseen, puhdasta ilmaa hengittääkseen ja terveellisen, hyvinvoivan luonnon ympärilleen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. (HS)

Täysin samaa mieltä. Ihminen ja hänen talousjärjestelmänsä ovat osa luontoa, ja jos luonto ei voi hyvin, ei voi ihminenkään.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.