Mitä mieltä?

Mitä mieltä?

Ilapäivä ja ilta on mennyt Helsingin Sanomien vaalikonevastauksia rustaillessa. Tässä joitainkin valittuja paloja, huomenna lisää.

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Jokseenkin samaa mieltä. Oli kyse sitten henkilökohtaisesta, kunnan tai valtion budjetista, tuloja on pitkällä aikavälillä oltava vähintään yhtä paljon kuin menoja. Jos tuloja ei onnistuta lisäämään, pitää karsia menoista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Jokseenkin eri mieltä. Nykyisestä, kansainvälisesti katsottuna suhteellisen tiukasta alkoholipolitiikasta kärsivät ne tavalliset ihmiset, jotka tulisivat alkoholin kanssa toimeen ilman holhoustakin, kun heidän vapauksiaan rajoitetaan. Olen tämän hinnan valmis maksamaan, mikäli nämä rajoitukset onnistuvat vähentämään pahoinpitelyjä, perheväkivaltaa, alkoholisairauksia, työkyvyn menetyksiä ja ennenaikaisia kuolemia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Jokseenkin eri mieltä. Kannatan läheisyysperiaatetta, jonka mukaan päätökset tulisi tehdä niin lähellä ihmistä kuin mahdollista ja niin korkealla kuin on välttämätöntä. Valtio käyttää jo nyt pakkoa kiristämällä valtionosuuksia, lisäämällä kuntien tehtäviä ja nostamalla niiden vaatimustasoa. Pieniä kuntia pakotetaan näin yhdistymään. Näin muodostunutta demokratiavajetta on syytä lähteä paikkaamaan muodostamalla uusi hallinnon taso, kaupunginosa- / kylävaltuusto, jolle tulisi antaa myös budjettivalta omiin asioihinsa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Jokseenkin samaa mieltä. Valtio on tähänkin asti tukenut syrjäseutuja, ja näin tulee olla jatkossakin. Tavoitteena ei kuitenkaan tulisi olla ‘urbaani’ kulutus- ja matkustuskeskeinen elämäntapa maaseudulla, vaan valtion tulisi määrätietoisesti ohjata kehitystä siihen suuntaan, että maaseudulle muodostuisi itsensä työllistäviä, omavaraisuusasteeltaan korkeita, nykyistä ekologisempia ja yhteisöllisempiä yhteisöjä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin samaa mieltä. Taksilakia on muutettava siten että Uber-yhtiön kaltaiset uudet ja innovatiiviset, uutta teknologiaa hyödyntävät, helposti työttömiä työllistävät yritykset voisivat rantautua Suomeen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt “tarveharkintaa” eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä. Työperäistä maahanmuuttoa on syytä helpottaa. Jo pelkästään Suomen talouskasvua ajatellen maahanmuuttajien vuosittaisen määrän tulisi kaksinkertaistua, jotta työvoima ei supistuisi, kuten Elinkeinoelämän Valtuuskunnan tammikuussa julkaistussa raportissa todetaan.

Kuva (CC BY-NC-SA 2.0): Jyrki Salmi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.