Ystäväni Jyotish meditoi perustamassaan koulussa Burman pääkaupunki Rangoonissa.

Meditaatio eli mietiskely on henkinen harjoitus, jota harjoitetaan erityisesti ns. idän uskonnoissa (hindulaisuus ja buddhalaisuus) sekä niistä vaikutteita saaneissa länsimaiden uskonnollisissa liikkeissä. Meditaatio kuuluu myös kristinuskoon, jossa voidaan mietiskellä esimerkiksi Kristuksen kärsimystä. Meditaatiota käytetään useimpien uskontojen mystisissä suuntauksissa, ja myös keskittymisharjoitteluna uskontojen ulkopuolella.

Meditaatio perustuu mielen kykyyn suunnata huomio sisäänpäin siihen tarkoitetulla tekniikalla. Yksinkertaisimmilaan meditaatio tarkoittaa, että (yleensä istuma-asennossa) meditoija kohdistaa ajatuksensa johonkin tiettyyn asiaan (usein omaan hengitykseen), ja pyrkii aktiivisesti sulkemaan pois kaikki muut ajatukset.

Usein esitetään että mieli pitää “tyhjentää” ajatuksista ajatuksen voimalla. Tämä on vaikeaa, koska jo ajatus “en ajattele mitään” on ajatus. Itse asiassa tehokas meditaatio voi lisätä ajatusten vyöryä, kun alitajunnasta vapautuu vanhoja painolasteja. Paljon ajatuksia meditaation aikana voi siis olla merkki hyvästä meditaatiosta.

Monessa suuntauksessa käytetään mantraa. Mantra voi olla henkilökohtainen, yksilön ainutlaatuisia piirteitä huomioiva värähtely. Toinen yleinen tekniikka on Tratak, jonka tarkoitus on kohdistaa ja suunnata mantrameditaatiossa saatu energia.

Meditaation aikana kehon aineenvaihdunta yleensä laskee enemmän kuin unessa, joten sen aikana palautuminen ja myös tervehtyminen on tehokasta. Joidenkin mukaan useimmat sairaudet – ehkä jopa kaikki – ovat heijastuma alitajunnan ristiriidoista. Mieleen on tallentunut kaikki mitä olemme ikinä kokeneet, ja väistämättä on asioita jotka ovat ristiriitaisia. Nämä ristiriidat näkyvät aina kehon ja tunne-elämän tasolla. Tämä johtuu siitä että mieli koko ajan pyrkii pääsemään tasapainoon, ja ainoa keino siihen on tuoda ne pintaan. Meditaatio nopeuttaa tätä prosessia hallitulla tavalla.

Usein korostetaan, että meditaatio on syytä aloittaa kokeneen opettajan opastuksella joka kykenee huomioimaan jokaisen yksilön ainutlaatuisuutta, mutta myös kirjallisuudesta saa hyviä ohjeita, joilla pääsee alkuun.

(Wikipedia: meditaatio)

Viime lauantain Helsingin sanomissa Anna Karismo kirjoitti amerikkalaisesta fysiikan tohtorista ja rehtorista Ashley Deansista, joka vieraili Helsingissä puhumassa opetushallituksen edustajille ja opettajille. Hänen oman koulunsa oppilaat meditoivat varttitunnin sekä koulupäivän aluksi että lopuksi.

– Meditaatio poistaa stressiä ja lisää luovuutta, valppautta ja oppimiskykyä, Deans vakuuttaa.

Hänen koulussaan koulukiusaaminen on vähentynyt, lapset rauhoittuneet ja heidän kuntonsa on parantunut. Deansin mukaan kouluissa on liikaa tietoa, ja se on sirpaleina. Koululaiset ovat väsyneitä ja stressaantuneita. He ajattelevat koulua epäonnistumisen kautta. Jotta oppilaat saataisiin pysymään hereillä, tarvitaan ihmisen tietoisuuteen pohjautuvaa kasvatusohjelmaa, kerrotaan jutussa.

Transsendenttinen meditaatio perustuu ihmismielen luontaiseen taipumukseen hakeutua kohti syvempää hiljaisuutta. […] Harjoitusten aikana keho lepää ja mieli on hiljaa. Samalla tajunta pysyy valppaana. […] Tilaa kuvataan virkistäväksi sekä henkisesti että fyysisesti. Syvä lepotila antaa mielelle ja kehole tilaisuuden palautua ja normalisoitua. Näin fyysinen terveys paranee ja suorituskyky kohoaa.