Saksa lakkauttamassa asevelvollisuuttaan

Ylen tämän viikon maanantaina 23.8.2010 julkaiseman uutisten mukaan

Saksan puolustusministeri Karl-Theodor zu Guttenberg kannattaa asevelvollisuudesta luopumista. Lisäksi ministeri tukee sotilaiden määrän vähentämistä noin sadalla tuhannella eli noin kolmanneksella.

Ministeri Guttenberg kertoi kantansa esitellessään Saksan parlamentille viisi vaihtoehtoista mallia puolustusvoimien uudistamiseksi. Jatkossa sotilaiden määrä laskisi nykyisestä 252 000:sta 165 000:een.

Asevelvollisuus säilyisi edelleen perustuslaissa, mutta jatkossa palvelukseen otettaisiin vuosittain vain noin 7 500 varusmiestä. Yleinen asevelvollisuus voitaisiin lakkauttaa jo ensi vuoden puolivälissä.

Puolustusministerin mukaan armeijasta tulisi uudistuksen jälkeen pienempi, parempi ja tehokkaampi.

Muutosten syynä ovat armeijan nykyaikaistaminen ja säästöt. Hallitus ilmoitti kesäkuussa leikkaavansa puolustusbudjetista seuraavien neljän vuoden aikana 8,3 miljardia euroa.

Saksan parlamentti lyhensi jo kesäkuussa asevelvollisuuden keston yhdeksästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Eli vaikka asevelvollisuus käytännössä poistuukin Saksassa, perustuslakiin jätetään kuitenkin siitä maininta. Mielenkiintoista on, että Suomessa asevelvollisuutta ei ole määritelty perustuslaissa. Siellä kyllä mainitaan, että “jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään,” mutta asevelvollisuudesta siellä ei ole sanaakaan. Toinen uutisen esitteluoma huomionarvoinen seikka on, että Suomen liikekannallepanovahvuus on jo nyt, ennen yllä mainittua Saksan suunnittelemaa joukkojen vähennystä, suurempi kuin Saksan.

Tutkija Jarmo Pykälän hiljattain laatiman selvityksen (Eurooppalainen maanpuolustus ja asevelvollisuus (pdf)) mukaan Euroopan 46:sta valtiosta kaksi lakkautti asevelvollisuuden 1990 -luvulla ja 21 valtiota 2000 -luvulla. Asevelvollisuus on Pykälän mukaan voimassa enää 13:ssa maassa, ja tämän viikon uutisen perusteella ryhmää voidaan pian pienentää taas yhdellä.

Pykälän tutkimus käsittelee asevelvollisuutta, siis sitä että asevelvollisuus on pakollista joillekin. On kuitenkin tärkeä huomata, että useimmissa tapauksessa kyse ei yleensä yleisestä asevelvollisuudesta, kuten Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa, Virossa, Saksassa ja Norjassa asevelvollisuuden suorittavien osuus on alle 35%, verrattuna Suomen arviolta 65%:iin. EU -maista vain Suomella, Kreikalla ja Kyproksella on voimassa yleinen asevelvollisuus.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.